Lettlands vänner

Om Lettlands vänner

Lettlands vänner ett namn på en av de många föreningar som bildats under årens lopp för att vara ett stöd åt Lettland. I dess stadgar står det: Organisationens verksamhet skall vara att bistå med materiell och ekonomisk hjälp, i första hand till evangelisk-lutherska församlingar, föreningar och stiftelser i Lettland. Organisationen kan även ge bistånd till andra behjärtansvärda ändamål i Lettland.

Och Lettland behöver fortsatt stöd. Samtidigt så får vi så mycket tillbaka på olika sätt när vi ger. Att vara vänner är ju ett givande och tagande. Det finns mycket att lära, upptäcka och bli tacksam för. Det finns inspirerande historier att dela med sig av. Det är något särskilt med vänskap över nationsgränserna. Att mellan kristna syskon upptäcka att det finns så mycket gemensamt oavsett kultur, språk och historia gör det så lärorikt. En sådan vänskap ger också en bättre självförståelse.

Så vill denna lilla förening vara en av dem som erbjuder att uppleva något av detta.

Nyligen tog biskopen i Liepajas stift över ordförandeskapet i denna föreningen. Han är född i Sverige, flyttade till Lettland år 2000 och har nu dubbelt medborgarskap.

Styrelsen har nu beslutat att fokusera på tre områden att stödja, nämligen utbildning, diakoni och kyrkorelationer. Se mer under……

©  Lettlands vänner | Skapad av Vestergård Webb & Design

Kontakta oss

Nyhetsbrev

Registrera dig för att få våra senaste nyheter direkt i din inkorgen.