Lettlands vänner

Kyrkorelationer

Att vara i gemenskap med varandra över nationsgränserna är viktigt och givande och det gäller särskilt också inom Kyrkan. Många har upplevt välsignelsen av det genom åren inte minst genom vänförsamlingsutbyten. Lettlands vänner vill främja kyrkorelationer mellan dem som håller troget fast vid ” apostlarnas undervisning och vid församlingsgemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna.” /Apg. 2:42/ Vi är en del av den världsvida Kyrkan och därför är gemenskapen utöver sin församling, utöver sitt stift också viktigt. Efter påsk planeras det därför för en biskopskonferens i Liepaja med biskopar från olika kyrkor för att stärka banden dem emellan. Det är också tänkt att stödja personer från Lettland ett komma till Sverige på organiserade utbytesresor. Tanken är också att regelbundet i Lettland ta emot olika gruppresor från Sverige för att uppleva Lettlands andliga arv och liv. Välkomna!

Stöd oss

Plusgirokonto 832 80 71 - 9

Nyheter

©  Lettlands vänner | Skapad av Vestergård Webb & Design

Kontakta oss

Nyhetsbrev

Registrera dig för att få våra senaste nyheter direkt i din inkorgen.